Informační systém o území
AUTORIZOVANÍ UŽIVATELÉ
Jméno:
Heslo:
Programy podpory obnovy venkova - Pardubický kraj r. 2020

Návody

Obecný návod pro vyplnění
(.pdf) ke stažení (382 KB): popis práce s aplikací, organizační informace, obecné zásady pro vstup údajů - zacházení s formuláři

Popis položek formuláře k DT 1-5
(.pdf) ke stažení (361 KB): popis vyplnění jednotlivých položek, grafické znázornění fungování závěrečných kontrol

Popis položek formuláře k DT 6
(.pdf) ke stažení (354 KB): popis vyplnění jednotlivých položek

Popis položek formuláře k DT 7
(.pdf) ke stažení (354 KB): popis vyplnění jednotlivých položek

Popis položek formuláře k DT 8
(.pdf) ke stažení (370 KB): popis vyplnění jednotlivých položek, grafické znázornění fungování závěrečných kontrol

Popis položek formuláře k DT 9
(.pdf) ke stažení (349 KB): popis vyplnění jednotlivých položek

V případě potíží technického rázu se obracejte na spol. Seal, s.r.o, ing. Sojka, mail seal@seal.cz, tel. 224 256 502.