Informační systém o území
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci
Programu obnovy venkova v roce 2020

ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ VENKOVSKÝCH MIKROREGIONŮ A PROJEKTŮ MAS

DOTAČNÍ TITUL 7


Vstup žádostí
NOVÁ ŽÁDOST
V případě, že vašemu zadání bude odpovídat více záznamů, objeví se nabídka s jejich výpisem.

Zadejte identifikační heslo:
Toto heslo (spolu s identifikačním číslem žádosti) Vám umožní vrátit se k záznamům v budoucnu - např. pokud se rozhodnente po odeslání žádosti některé údaje změnit. Doporučujeme používat jen jedno heslo a zapsat si jej společně s identifikačními čísly žádostí.


EDITACE ŽÁDOSTI
Číslo žádosti:
Identifikační heslo: